MENU
Aula_close Layer 1
Pedersborg Skoles logo

Værksteder

Værksteder

I værkstederne faciliterer vi aktiviteter på en måde, så børnene får lyst til at deltage og kan få øjnene op for nye mulige venskaber på tværs samt fordybelse.

 

SFO’en er funktionsopdelt, og vi har et kreativt syværksted, et maleværksted, et træværksted, en Mini SFO, en Maxi SFO, et puderum, spil og hygge i køkkenet, massage, flere legerum, idræt i hallen, aktiviteter ude og bål på Kongevejen ved bålhuset.

Dis­se værksteder er både dagligt og lidt på skift åbne, og tilbyder rammer, hvor der kan syes, spilles hockey, laves mad over bål, snittes, bygges huler, males, leges, hygges m.m.