Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Pedersborg Skoles logo
Mobil menu

Verdensmålsskole

....

 

 

Medlem af netværket af Verdensmålsskoler

Pedersborg Skole blev den 27. november 2019 en del af det globale netværk af Verdensmålsskoler (UNESCO ASP).

At være en del af dette netværk, er noget vi er meget stolte af. 

Pedersborg Skole er en Verdensmålsskole fordi, vi hver dag inddrager aspekter af Verdensmålene i vores undervisning. Både i den måde vi tænker trivsel og læring, og i den måde vi tænker udvikling. 

2030 er året FN har sat for indfrielsen af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2030 tager vi også afsked med den sidste årgang af vores nuværende elever. De vil alle være på vej videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Vi har et mål om, at alle elever på Pedersborg skole, har viden om, forståelse for og handlekompetence i forhold til de 17 Verdensmål. 

Vores ambition er, at vores elever kan videreføre deres viden om bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, når de drager videre i erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner. Vores elever skal kunne arbejde på at finde på kreative løsninger på de udfordringer, som verden står over for. 

Som Verdensmålsskole vil vi kunne danne og uddanne verdensborgere med globalt udsyn og lokal indsigt. Elever der tager medborgerskab og er en aktiv del af samfundet. 

 

Verdensmålsbillede

 

                                   Skolens arbejde med Verdensmålene

De 17 Verdensmål er indarbejdet i skolens daglige virke. Vi underviser i Verdensmålene og kan i flere forskellige sammenhænge henvise til Verdensmålene. Vi gør en indsats for at bidrage til Verdensmålenes opnåelse i vores ressourceforbrug og gennem vores elevers kendskab til Verdensmålene.

Vores vision er faglighed, fællesskab og udvikling 

Faglighed - Vi lærer eleverne om Verdensmålene og giver eleverne kvalitetsuddannelse.

Fællesskab - Vores elever skal erfare, at de er en del af et større fællesskab (lokalt og globalt), som de er ansvarlige og betydningsfulde i. 

Udvikling- vores elever kan være med til at præge udviklingen - Der skal ske udvikling for at der ikke sker afvikling og udviklingen er noget andet end det der sker lige nu.

Vi har igangsat flere tiltag:

4 visionsdage/fagdage

Pedersborg Skole har 4 årlige visionsdage, det vi på skolen kalder fagdage. Her skal eleverne arbejde med visionens temaer og de tilknyttede Verdensmål.  

Verdensmålsråd

På Pedersborg Skole har vi et verdensmålsråd bestående af elever fra 1-9 klasse og medarbejdere, samt Sorø Kommunes lokale verdensmål-ambassadører. Verdensmålsrådet vil, på tværs af alder, interesser og kompetencer, drøfte og arbejde hen imod et mål om, i fællesskab at fremme bevidstheden om UNESCO’s 17 Verdensmål og skabe rum for handling og forandring på skolen og hos den enkelte.

Udveksling

Pedersborg Skole er aktuelt ved at etablere et udvekslingssamarbejde med en skole i Barcelona.

“Vejen til fremtiden” - Pedersborgs Skoles partnerskaber

Pedersborg Skole har et tæt samarbejde med flere virksomheder, museer og foreninger og benytter sig derudover af muligheden for “åben skole”. De systematiske partnerskaber med tilknyttede Verdensmål kalder vi; “Vejen til fremtiden”.

Innovation

I skolens innovatorium kan eleverne i og uden for undervisningen eksperimentere, arbejde med innovation og oparbejde en selvtillid til at kaste sig ud i at finde løsninger.

“A whole School Approach”

Gennem fælles og sammenhængende indsatser virker vi for et højt niveau af læring og trivsel. Vi søger at skabe fællesskab og sammenhæng til alle de forhold, der har betydning. Vi samarbejder tæt og professionelt både internt og eksternt. 

Yderligere informationer om skolens tiltag, vil blive tilgængelig snarest.

Redigeret d. 11/8-2020

Dokumenter

Pressemeddelelse januar 2020.pdf

Shape Created with Sketch.